[IHLE]
Magyarország IHLE-hálózat Suche IHLE Magyarország

WebáruházIHLE Magyarország Kft.
Erdélyi utca 4
2900 Komárom

Nyitvatartási idő:
H - P 8.00-18.00
Szo 8.00-12.00

Tel.: 46 507 187-8
Tél.: 46 507 318-9
Fax: 46 507 348
E-Mail: info@ihlehungary.hu
Impresszum
IHLE tires GmbH
Heinkelstr. 13
76461 Muggensturm
Deutschland

Tel.: 0800 / 18560-14*
Fax: 0800 / 18560-15*
E-Mail: info@ihle-tires.com
* kostenlos
Geschäftsführer: Juliette Ribbert, Olivier Weissbeck

Registergericht: Mannheim
Registernummer: HRB 726398
ID-Nr. DE 275 261 846

Adminisztrációs oldalak

Az alábbi dokumentum az IHLE Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól történő gumiabroncs, könnyűfém- és lemez keréktárcsa (a továbbiakban: termék) vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

1. CÉGADATOK A társaság elnevezése:

IHLE Magyarország Kereskedelmi, Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Dr. Fabian Bohne ügyvezető A társaság rövidített elnevezése: IHLE Magyarország Kft. A társaság idegen nyelvű elnevezése: IHLE Hungary Ltd. Székhelye: 2900 Komárom, Erdélyi utca 4 Cégjegyzékszáma: 11-09-017972 Adószáma: 13277561-2-11 Közösségi adószáma: HU13277561 Bankszámlaszáma: 10918001-00000004-04850009 Telefonszám: 46 507 187-8, 1 289 3010 - 18 (munkanapokon: 8-17 óráig) Fax: 46 507 348 E-mail: info@ihlehungary.hu

2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1. Az IHLE Magyarország Kft. az IHLE cégcsoport által forgalomba hozott gumiabroncs, könnyűfém- és lemez keréktárcsa termékeket kínál eladásra. Az IHLE Magyarország Kft.-től történő vásárlás a társaság katalógusában megtalálható, erre rendszeresített megrendelőlap kitöltésével, cégszerű aláírásával, és a társaság részére történő visszaküldésé-vel megvalósuló regisztrációval vagy szállítási szerződés megkötésével lehetséges. A fenti címre történő rendelés leadásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint szállítási – vásárlási szerződés – jön létre az IHLE Magyarország Kft. és a rendelést leadó (a továbbiakban: Megrendelő) között.

2.2. Az IHLE Magyarország Kft. gumiabroncs, könnyűfém- és lemez keréktárcsa nagykereskedelmi forgalmazására szakosodott, így tőle bármely természetes és jogi személy vásá-rolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, és a megrendelőlappal együtt megküldött vállalkozói igazolványával, illetve cégkivonatával igazolja gazdasági tevékenységének jellegét, továbbá elfogadja a jelen dokumentumban leírt szerződési feltételeket.

2.3. Az érvényes regisztrációval, vagy a szállítási szerződés megkötésével a Megrendelő magára nézve kötelezőnek elfogadja az IHLE Magyarország Kft. által jelen dokumentum-ban megállapított szerződési feltételeket. Az érvényes regisztrációt követően a későbbiekben az IHLE Magyarország Kft. telefonon, illetve faxon, vagy e-mailben továbbá www.ihlenet.com címen található webáruházában elektronikus úton leadott rendeléseket is elfogad. Az IHLE Magyarország Kft. az érvényes regisztrációt követően a Megrendelőnek rendelésazonosító kódszámot ad, melyet levélben, telefonon, faxon, vagy e-mailben közöl azzal, hogy a későbbiekben csak a visszaigazolt, rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.

3. REGISZTRÁCIÓ

A Megrendelőnek a vásárlást megelőzően a pontos adatai megadásával ki kell töltenie a regisztrációs lapot. A hibás vagy hamis adatok szolgáltatásából eredő mindenneműkárért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Az IHLE Magyarország Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve kétség esetén a Megrendelő adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni. A Megrendelő a sikeres regisztráció után felhasználónévvel és jelszóval, a saját nevében vásárolhat, illetve járhat el.

4. ADATVÉDELEM

4.1. Az IHLE Magyarország Kft., mint a regisztrált Megrendelő adatainak felelős kezelője mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelése – annak minden fázisában – megfeleljen az 1992. évi LXIII. tv. (Adatvédelmi Törvény) továbbá az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseinek.

4.2. Ennek megfelelően az IHLE Magyarország Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő személyes adatait elkülönítve, és titkosítva tárolja, azt jogosulatlan személyeknek nem szolgáltatja ki, továbbá azt csak a jogszabályban meghatározott ideig őrzi meg. A Megrendelő személyes adatait bármikor megtekintheti, indokolt esetben azt módosíthatja.

4.3. Az IHLE Magyarország Kft. a felhasználónév és jelszó jogosulatlan felhasználásával kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal.

5. A TERMÉKEK LEÍRÁSA, VÉTELÁRA

5.1. A Megrendelő által megvásárolt termék jellemzőit részletesen az IHLE Magyarország Kft. által kibocsátott, aktuális katalógus konkrét termékre vonatkozó műszaki leírása tartalmazza, melynek esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős.

5.2. A termék vételára a katalógusban, illetve az ahhoz tartozó árjegyzékben az adott termék mellett feltüntetett ár, amely ÁFA-t és termékdíjat nem tartalmaz.

5.3. A felek erre vonatkozó ellenkező megállapodásának hiányában a termék mellett feltüntetett vételár tartalmazza a csomagolás, költségeit is.

5.4. A felek erre vonatkozó ellenkező megállapodásának hiányában, amennyiben a regisztrációt, illetve a szállítási szerződés megkötését követően a forint árfolyama változna az euroval szemben, úgy az IHLE Magyarország Kft. jogosult az árfolyamváltozás mértékének megfelelően egyoldalúan módosítani a termék árát.

6. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

6.1. Az IHLE Magyarország Kft. az általa eladott termékekre a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt, és garanciát (jótállást) vállal. Az IHLE Magyarország Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, és a mindenkor érvényes jogszabályokban (49/2003.(VII.30.) GKM rendelet) rendelkezései az irányadók.

6.2. Az IHLE Magyarország Kft. kizárólag új, garanciális termékeket értékesít. Amennyiben a termék hibás, annak azonnali kijavításáról, vagy kicseréléséről az IHLE Magyarország Kft. gondoskodik, amennyiben a termék hibája egyértelműen megállapítható. Nem egyértelmű hiba esetén az IHLE Magyarország Kft. a terméket a gyártó, beszállító jóvá-hagyása után javítja vagy cseréli ki.

6.3. Az IHLE Magyarország Kft.-t a termékkel kapcsolatos kárveszély csak a termék fuvarozó részére történő átadásáig, illetve közvetlen vásárlás esetén a Megrendelőnek történő átadásig terheli. A szavatosság nem terjed ki a szállítás alatt megsérült termékekre. 6.4. A Megrendelő a szállítmányt az átadáskor köteles tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és a hiánytalan, szerződésszerű teljesítést a szállítólevél aláírásával igazolni. Ezt követően az IHLE Magyarország Kft. hiányosságra vonatkozó reklamációt nem fogad el, kivéve ha bizonyítható a termék rejtett hibája.

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. Az IHLE Magyarország Kft. a megrendeléseket az IHLE cégcsoport szlovákiai, csehországi, vagy németországi raktáraiból történő szállítással teljesíti. Az IHLE Magyarország Kft. jogosult a termék rendeltetési helyre történő továbbítására fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó céget, vagy futárszolgálatot megbízni. Az IHLE Magyarország Kft. ez esetben a termékre vonatkozó szállítási köte­lezettségének a termék első fuvarozó részére, fuvarozásra alkalmas állapotban történő átadásával tesz eleget. A termék rendeltetési helye az a cím, amely az IHLE Magyarország Kft. által visszaigazolt megrendelőlapon feltüntetésre került.

7.2. Az IHLE Magyarország Kft. az IHLE cégcsoport szlovákiai raktárából szállítható termék esetén – délután 16.00 óráig történő rendelésnél – rendszerint egy munkanapos, csehországi, vagy németországi raktárból történő szállítás esetén pedig rendszerint két munkanapos szállítási határidőt vállal.

7.3. Az IHLE Magyarország Kft. a kiszállítást megelőzően telefonon értesíti a Megrendelőt a kézbesítés időpontjáról. E körben az IHLE Magyarország Kft. kiköti, hogy a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a megjelölt időpontban a küldemény átvételét a Megrendelő biztosítsa, vagy a kiszállítást megelőzően megfelelő időben viszszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő a számára.

7.4. Amennyiben a megrendelt árut a megadott időpontban nem lehet kézbesíteni, úgy a fuvarozó az új kézbesítési kísérlet időpontját tartalmazó matricát helyez el a rendelte-tési helyen. Ha az ezen feltüntetett időpont a Megrendelőnek nem megfelelő, úgy a Megrendelő haladéktalanul köteles az IHLE Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán egyeztetni a kiszállítás újabb időpontjáról. A fenti értesítés elmulasztásából eredő kárt és többletköltséget a Megrendelő köteles az IHLE Magyarország Kft.-nek megtéríteni.

7.5. Amennyiben második kézbesítési kísérlet is sikertelen, úgy újabb kiszállításra csak a Megrendelő által kért új időpontban kerül sor azzal, hogy ezen további kiszállítás költségét a termék vételára már nem tartalmazza, azt a Megrendelő köteles a megismételt szállítást megelőzően kifizetni.

8. FIZETÉSI MÓDOK

8.1. A Megrendelő az első vásárláskor a termék vételárát annak átvételekor, utánvéttel, a fuvarcég képviselőjének számla ellenében, készpénzben köteles kiegyenlíteni, a rendelést követően visszaigazolt összegnek megfelelően.

8.2. További megrendelés, illetve vásárlás esetén az IHLE Magyarország Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő saját bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki a vételárat a számla kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel.

9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Az IHLE Magyarország Kft. a termék vételárának teljes kiegyenlítéséig a termék tulajdonjogát fenntartja.

10. A MEGRENDELŐ NYILATKOZATA, KÖTELEZETTSÉGEI

10.1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztrációval, illetve a rendelésének jóváhagyásával a jelen dokumentumban foglalt szerződési feltételek reá nézve kötelező erővel érvényesülnek, továbbá az itt leírtak meg nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

10.2. Megrendelő kijelenti, hogy fentiekkel az üzletszabályzatot magára nézve elfogadja, és nyilatkozik, hogy tisztában van az értékesítés (vásárlás) ezen szabályzatban rögzített menetével.

10.3. Megrendelő vállalja, hogy a jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény (termék) átvételéről és határidőn belüli kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a termék átadása/átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy a Megrendelő az IHLE Magyarország Kft. ebből eredő többletköltségét, illetve kárát köteles megtéríteni.

11. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

11.1. A Megrendelő a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet vonatkozó pontjaiban meghatározottak alapján jogosult elállásra.

11.2. Elállás esetén az IHLE Magyarország Kft. a Megrendelő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatását követően legkésőbb 30 napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása nyomán az áru visszaszolgáltatásának költségeit a Megrendelő köteles viselni. A visszaszállítás helye az IHLE Magyarország Kft. által megadott telephely.

11.3. Az IHLE Magyarország Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszatéríteni a Megrendelő részére.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

12.1 A jelen általános szerződési feltételek az IHLE Magyarország Kft. ügyfeleivel fennálló minden olyan jogviszonyra érvényes, amelynek tárgya az IHLE Magyarország Kft. által forgalmazott gumiabroncs, könnyűfém-, és lemez keréktárcsa termékek ügyfél részére történő eladása és szállítása.

12.2 A jelen általános szerződési feltételek az IHLE Magyarország Kft., mint szállító által kötött keret-megállapodás részeként érvényesülnek az ugyanazon vevővel az IHLE Magyarország Kft. által forgal­mazott termékek eladására és szállítására kötött jövőbeni szerződések esetén is, a nélkül, hogy erre külön utalás történne.

13 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Az IHLE Magyarország Kft. nem tartozik felelősséggel vis major esetén vagy bármilyen olyan körülményért, illetve eseményért, amely nem az irányítása alatt áll, és amire közvetlen ráhatása nincs.

13.2. Az IHLE Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen üzletszabályzatát bármikor egyoldalúan megváltoztassa.

13.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az IHLE Magyarország Kft. a szállítási, vásárlási szerződések teljesítése érdekében az IHLE cégcsoporton belüli partnereivel működik együtt, így a jelen doku­mentummal szabályozni kívánt szerződés teljesítését a partnerei szerződésteljesítése is befolyásolja.

13.4. Amennyiben jelen üzletszabályzat bármely pontja érvénytelen, hatálytalan, vagy azzá válik, úgy az a szerződési feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, illetve hatá-lyosságát nem érinti. Az IHLE Magyarország Kft. és a Megrendelő kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az érvénytelen, vagy hatálytalan rendelkezések helyett olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéseket alkalmazzanak, amelyekkel az elérni kívánt gazdasági célokat a leginkább megvalósíthatják.

13.5. Az IHLE Magyarország Kft. és a Megrendelő között létrejövő szállítási, vásárlási szerződésekből eredő jogvita elbírálására felek hatáskörtől függően kizárólagosan a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

13.6. A jelen üzletszabályzat az IHLE Magyarország Kft. és a Megrendelő között a vásárlással létrejövő szerződés fontos rendelkezéseit tartalmazza azzal, hogy az itt nem szabá-lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (1959.évi IV. törvény) illetve a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó, már hivatkozott kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

13.7. A Megrendelő által vásárolt termék vételárának ki nem egyenlítése esetén az IHLE Magyarország Kft-t megilleti mindaz a költség, amely a követelés bírósági vagy bíróságon kívüli érvényesítésével kapcsolatban felmerült. Az IHLE Magyarország Kft ebben az esetben fenntartja magának