[IHLE]
Magyarország IHLE-hálózat Suche IHLE Magyarország

WebáruházIHLE Magyarország Kft.
Erdélyi utca 4
2900 Komárom

Nyitvatartási idő:
H - P 8.00-18.00
Szo 8.00-12.00

Tel.: 46 507 187-8
Tél.: 46 507 318-9
Fax: 46 507 348
E-Mail: info@ihlehungary.hu
Impresszum
IHLE tires GmbH
Heinkelstr. 13
76461 Muggensturm
Deutschland

Tel.: 0800 / 18560-14*
Fax: 0800 / 18560-15*
E-Mail: info@ihle-tires.com
* kostenlos
Geschäftsführer: Juliette Ribbert, Olivier Weissbeck

Registergericht: Mannheim
Registernummer: HRB 726398
ID-Nr. DE 275 261 846

Adminisztrációs oldalak

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Üdvözöljük weboldalunkon és örömmel tölt el minket, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Személyes adatai védelmét fontosnak tartjuk. Ezért vevőink adatainak kezelése kizárólag a hatályos adatvédelmi előírások (ÁAVR) figyelembevételével történik.

  Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy mi történik az általuk gyűjtött és kezelt adatokkal, és hogy milyen biztonsági intézkedéseket teszünk.

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Mi, az IHLE tires GmbH, továbbiakban röviden „IHLE“, az Ön személyes adatait abban az esetben gyűjtjük és kezeljük, ha Ön ezeket az adatokat a rendelkezésünkre bocsátja (pl. a weboldalunkon történő regisztrációval, kapcsolatfelvétellel, felmérésekkel, stb.) és mi az Ön hozzájárulása vagy egy törvényi előírás alapján jogosultak vagyunk azok gyűjtésére, felhasználására és kezelésére.

  Amennyiben más vállalatoktól Önre vonatkozó személyes adatokat kapunk, Ön erről a lehető leghamarabb, legkésőbb az adatok kézhezvétele időpontjában értesítést kap. Ezen adatok tárolása és kezelése szintén csak a törvényi előírások alapján történik.

  Hozzájárulás jelen adatvédelmi nyilatkozathoz

  Ennek a weboldalnak a használatával hozzájárulását adja ehhez az adatvédelmi nyilatkozathoz. Amennyiben nem járul hozzá jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseihez, kérjük, ne használja ezt a weboldalt és ne adjon meg olyan adatokat, amelyek segítségével személye beazonosítható lenne.

  Személyes adatok gyűjtése és kezelése

  Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre (továbbiakban "érintett személy") vonatkozik.

  Az IHLE weboldalakat alapvetően úgy is meg tudja látogatni, hogy nem kell közölnie személyes adatait.

  Ha IHLE személyes adatokat gyűjt Öntől, IHLE Önt, mint érintett személyt legkésőbb a gyűjtés időpontjában és minden esetben a meghatározott célok keretén belül történő felhasználás előtt tájékoztatja.

  IHLE kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek a gyűjtésük céljára vonatkoztatva méltányosak, lényegesek és arányosak. IHLE minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése és szükség esetén aktualizálása helyesen történjen.

  Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

  Név, utónév, cég, cím, telefonszám, faxszám, nem, e-mail cím, adószám / közösségi adóazonosító szám, jelszó.

  A fent nevezett személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:

  • A termékekkel, szolgáltatásokkal és projektekkel kapcsolatos, Önnel folytatott kommunikáció céljából, pl. megkeresései feldolgozása érdekében; 
  • a köztünk és Ön közötti (szerződéses) üzleti kapcsolat tervezéséhez, megvalósításához és gondozásához, pl. a termékek és szolgáltatások rendeléseinek feldolgozásához, fizetések beszedéséhez, könyvelési, elszámolási célokhoz, és követelések beszedéséhez, valamint szállítások, karbantartási tevékenységek vagy javítások elvégzéséhez;
  • egyéni ajánlatok vagy árkalkulációk elkészítéséhez
  • a vevők körében végzett felmérések végzéséhez, marketingkampányokhoz, piaci elemzésekhez, nyereményjátékokhoz vagy hasonló akciókhoz és eseményekhez;
  • hírlevél és új termékekre vonatkozó reklám küldéséhez
  • termékeink és szolgáltatásaink, valamint weboldalainknak biztonságának fenntartásához és védelméhez a biztonsági kockázatok, csalárd cselekmények vagy egyéb bűnözési vagy károkozási szándékkal tett cselekedetek elkerülése és felfedése révén;
  • a jogi követelmények (pl. adójogban és kereskedelmi jogban meghatározott megőrzési kötelezettségek) ill. a Compliance Screening elvégzése céljából fennálló követelmények betartásához (a gazdasági bűnözés vagy a pénzmosás megelőzése érdekében)
  • bonitásvizsgálatok, követelésmenedzsment és áruhitelbiztosítás céljából

  A személyes adatok kezelése a fent nevezett célok eléréséhez, és az Önnel folytatott (szerződéses) üzleti kapcsolat működtetéséhez szükséges. Az adatok kezelésének jogalapját - kifejezett eltérő adat hiányában - az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) (b) és (f), vagy az Ön által az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) (a) szerint nyomatékkal megadott hozzájárulás képezi.

  Amennyiben a fenti adatok további feldolgozása az eredeti gyűjtési céltól eltérően kell történjen, Ön erről a további feldolgozás előtt értesítést kap. Így lehetősége van arra, hogy ellent mondjon adatai egyéb célú feldolgozásának.

  A gyűjtött adatok IHLE Internet-oldalain történő felhasználása

  Személyes adatai IHLE általi felhasználása kizárólag a gyűjtésnek megfelelő célokra történik.

  Az IHLE például az alábbi célokkal kérhet Öntől személyes adatokat:

  • az Ön termékekről és szolgáltatásokról történő tájékoztatása céljából;
  • az Ön tranzakcióinak elvégzéséhez és követéséhez;
  • annak engedélyezéséhez, hogy Ön használni tudja az Internet-oldalak interaktív funkcióit; és
  • az Önnel folytatott kommunikációhoz és üzleti kapcsolat felépítéséhez.

  Az IHLE nem jogosult arra, hogy az Ön személyes adatait az Ön előzetes hozzájárulása nélkül marketing célokra felhasználja. 

  Személyes adatok továbbítása

  Az Ön személyes adatait kizárólag egy meghatározott személyi kör kapja meg, aki azokat a meghatározott célokból dolgozza fel. 

  IHLE az Ön személyes adatait megoszthatja azokkal a beszállítókkal vagy a szolgáltatókkal, akiket IHLE az Ön megkeresésének a feldolgozásához igénybe vesz. Ezek a beszállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállaltak a megkapott személyes adatok bizalmas kezelésére és az Ön személyes adatait csak a kért szolgáltatások nyújtásának céljára használják fel.

  Az IHLE az Ön hozzájárulása nélkül nem jogosult az Ön személyes adatainak harmadik felek felé történő értékesítésére, bérbeadására vagy továbbítására, kivéve, ha mi törvényes okokból jogosultak és/vagy kötelesek vagyunk ezen adatok továbbítására. Ez az alkalmazandó jog betartását vagy az IHLE jogainak és tulajdonának védelmét szolgálja.

  Személyes adatok tárolása

  Amennyiben a gyűjtés során (pl. egy hozzájáruló nyilatkozat keretében) nem lett megadva kifejezett tárolási időtartam, a személyes adatokat töröljük, amennyiben a tárolás céljának teljesítéséhez már nincs rájuk szükség, kivéve, ha a törlést törvényes megőrzési kötelezettségek (pl. kereskedelmi és adójogban meghatározott megőrzési kötelezettségek) akadályozzák. 

  Az adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, törléséhez és visszavonásához való jog

  Kérésre, a hatályos jognak megfelelően, írásban tájékoztatjuk Önt arról hogy vállalatunknál tárolunk-e személyes adatokat és ha igen, melyeket. Ha vállalatunk adatbiztonságot és adathelyességet célzó fáradozásai ellenére hibás információkat tároltunk volna, azokat az Ön felhívására helyesbítjük.

  Ön jogosult a személyes adatok vállalatunk általi feldolgozásának korlátozását kérni. Ezen kívül kérheti, hogy azokat az adatokat, amelyeket a vállalatunk rendelkezésére bocsátott, egy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban megkapja. A személyes adatok vállalatunk által történő feldolgozásának szintén ellent mondhat.

  Továbbá joga van személyes adatai törlését kérni, amennyiben ezt a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek nem akadályozzák. Az adatokat akkor töröljük, ha arra a célra, amelyre gyűjtöttük és feldolgoztuk, már nincs rájuk szükség, ill. ha Ön visszavonja megadott hozzájárulását és adatai további feldolgozásának nincs egyéb jogalapja. Ezen kívül akkor töröljük ezeket az adatokat, ha a feldolgozásuk általunk nem ismert okoknál fogva jogellenes volt, ill. Ön a kezelés ellen tiltakozott és a feldolgozáshoz nem fűződnek felülrendelt jogos érdekek. Adatai törlésére abban az esetben is sor kerül, ha arra törvény kötelez minket. Vállalatunk műszaki intézkedéseket is tett annak érdekében, hogy adatai minden átvevőjét értesítsük az Ön törlésre ill. helyesbítésre vonatkozó kérelméről. Ez csak arra az esetre érvényes, ha ezeket az adatokat közzé ill. nyilvánossá tettük. Személyes adataihoz kapcsolódóan törlünk minden linket, másolatot és replikációt.

  Amennyiben hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, bármikor joga van hozzájárulása jövőre érvényes visszavonására. A hozzájárulás visszavonásával a múltban történt adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

  Az adatok vállalatunknak történő továbbítása önkéntesen történik. Az adatok azonban szükségesek minden további szerződéskötéshez ill. megkeresései megválaszolásához. Ha adatait nem szeretné nekünk megadni, adott esetben nem köthető meg a szerződés, illetve megkeresését nem tudjuk megválaszolni. Az adatok megadására szükség van a szerződés megkötéséhez.

  Vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 

  dsb@ihle-tires.com

  Postai úton:

  IHLE tires GmbH

  z.Hd. Datenschutzbeauftragter

  Heinkelstr. 13

  76461 Muggensturm

  Joga van arra is, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt emeljen a vállalatunk általi adatkezelés ellen.  A vállalatunk tekintetében illetékes adatvédelmi hatóság: 

  Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
  Dr. Stefan Brink

  Postfach 10 29 32

  70025 Stuttgart

  Tel.: +49 (0) 711/61 55 41 – 0

  E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
  Honlap:
  http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

  Adatbiztonság

  IHLE megtette a személyes adatai védelméhez, biztonságához és integritásához szükséges intézkedéseket. A személyes adatokhoz történő hozzáférés azokra a munkatársakra és szolgáltatókra korlátozott, akik az adatok bizalmas voltának betartására vonatkozóan oktatásban részesültek és szenzibilizáltak.

  IHLE kereskedelmi Internet-oldalain a hatékony, jogilag biztonságos fizetési műveletek céljából banki információk is gyűjthetők. Ezek az intézkedések a bizalmas adatok gyűjtése és továbbítása során történő SSL-kódolásból állhatnak (annak érdekében, hogy az adatok harmadik felek számára olvashatatlanok legyenek). Ezeket az adatokat csak online-fizetésekhez használjuk és nem tároljuk.

  IHLE biztosítja, hogy az Ön személyes adatait nem módosítják és nem semmisítik meg, valamint hogy illetéktelen harmadik felek azokhoz nem férhetnek hozzá.

  Hírlevél és reklám

  A vállalatunk hírlevelére való feliratkozás során az Ön által megadott adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel.

  A sikeres regisztrációhoz egy névre és egy érvényes e-mail cím szükséges. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a feliratkozást valóban egy e-mail cím tulajdonosa végezte, a „double-opt-in“ eljárást alkalmazzuk. Ehhez protokolláljuk a hírlevélre való feliratkozást, a megerősítő e-mail küldését és az azzal kért válasz beérkezését. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldése céljából használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik feleknek.

  Az adatai tárolásához és azok hírlevél küldése céljából történő felhasználásához adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Minden hírlevélben találhat ehhez egy megfelelő linket. Ezen kívül vállalatunk honlapján is bármikor közvetlenül leiratkozhat vagy megfelelő kívánságát a jelen dokumentum végén megadott elérhetőségek útján is közölheti.

  Amennyiben már nem szeretne az érdeklődési köreihez kapcsolódó reklámot kapni, bármikor díjmentesen és jövőre szóló hatállyal ellent mondhat. Ehhez elegendő, ha egy e-mailt küld info@ihle-tires.comcímre.

  Protokolladatok

  A vállalatunk honlapjához való hozzáférés során az Ön Internet-böngészője az alábbi adatokat (továbbiakban "protokolladatok") technikai okokból automatikusan továbbítja vállalatunk web-kiszolgálójára, amelyeket vállalatunk logfájlok formájában rögzít:

  ·         a hozzáférés napja, a hozzáférés időpontja, az utalást tartalmazó weboldal URL-e, a lehívott fájl, az átvitt adatmennyiség, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer, az IP-cím, az Ön Internet-hozzáférést biztosító szolgáltatójának domain-neve

  Ezek kizárólag olyan információk, amelyek nem engednek visszakövetkeztetéseket a természetes személyre. Ezek az információk műszaki okokból szükségesek, hogy az Ön által megjeleníteni kívánt weboldal-tartalmak korrekt módon jelenhessenek meg és az Internetes kínálatok használata során szükségszerűek. A protokollfájlok kiértékelése pusztán statisztikai célokból történik vállalatunk Internet-fellépésének és a mögöttes technika optimalizálásának céljából, ezt követően pedig törlésre kerülnek.

  A protokolladatokat az egyéb, vállalatunk által a használat keretén belül gyűjtött adatoktól elkülönítve tároljuk.

  Sütik

  A látogatóknak és a felhasználóknak a weboldalon rendelkezésre bocsátott szolgáltatások javítása érdekében az IHLE sütiket alkalmaz, amelyek az Ön felhasználói magatartására vonatkozó információkat rögzítik. A sütik olyan fájlok, amelyeket a webböngésző egy webhely felkeresése esetében az Ön merevlemezén tárol.  A sütik segítségével Ön bizonyos körülmények között személyesen azonosítható közvetlenül (például egy e-mail címmel) vagy közvetve (például egy süti egyszeri azonosító kódjával, egy IP-címmel vagy egy eszköz azonosító kódjával).  A tárolt adatok tartalmazhatják az Ön által meglátogatott oldalakat, látogatása napját és időpontját és egyéb helymeghatározási információkat.

  Lehetősége van böngészőjét úgy konfigurálni, hogy üzenetet kapjon, ha az oldal sütiket használ, így lehetősége nyílik arra, hogy azokat elfogadja. Böngészőjét úgy is konfigurálhatja, hogy a sütik deaktiválódjanak.

  További információkat a sütikről szóló irányelvben találhat.

  Álnevesített felhasználói profilok

  A reklám, a piackutatás és az igényeknek megfelelő kialakítás céljából vállalatunk a sütik és/vagy Javascript segítségével felhasználói adatokat gyűjt a webhely Ön általi használatáról és a hírlevélben található linkek használatáról. A felhasználói adatok gyűjtése és a felhasználói profil létrehozása álnevesítve történik egy süti-ID alkalmazásával.

  Vállalatunk ezeket a felhasználói profilokat kizárólag álnevesített formában hozza létre és tárolja. A személyes adataival történő összekapcsolásra nem kerül sor.

  A felhasználói adatok rögzítéséhez és a felhasználói profilok létrehozásához vállalatunk a Google Analytics szolgáltatást használja. A vállalatunk weboldalának használatára vonatkozó információk a Google szervereire kerülnek, ahol megtörténik kiértékelésük, majd vállalatunk ezeket kizárólag olyan összesített adatok formájában kapja vissza, amelyek az általános weboldal-használat trendjeit jelzik.

  Ön jogosult tiltakozni felhasználói adatai rögzítése, valamint az efféle álnevesített felhasználói profilok létrehozása ellen (Opt-out).

  HELYMEGHATÁROZÁS

  Google-Analytics

  Ez a weboldal a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google“) webes elemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket“ használ, olyan szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A süti által létrehozott, a jelen weboldal Ön általi használatára vonatkozó információk (beleértve az IP-címet) a Google USA-ban található egyik szerverére kerülnek és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra a célra fogja felhasználni, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, a weboldalak üzemeltetői számára beszámolókat állítson össze a weboldalon történő aktivitásokról, valamint hogy a weboldal használatához és az Internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. Ezeket az információkat adott esetben a Google továbbítani fogja harmadik feleknek, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik felek dolgozzák fel. A Google semmi esetre sem fogja összekapcsolni az Ön IP-címét a Google egyéb adataival. Önnek lehetősége van a sütik telepítésének megfelelő böngésző-beállítással történő megakadályozására; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az adott weboldal összes funkcióját. Ennek a weboldalnak a használatával Ön hozzájárulását adja az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon és fent megnevezett célból történő Google általi kezeléséhez.

  A teljes IP-címes elemző eszközök használatával kapcsolatos vitára való figyelemmel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal „_anonymizeIp()“ bővítménnyel Google Analytics-t használ, ezért az IP-címek további feldolgozása csak rövidített formában történik, ezzel kizárva a személyekre való közvetlen következtethetőség lehetőségét.  A Google által rendelkezésre bocsátott deaktiváló bővítmény (Add-on) telepítésével a jövőre nézve bármikor ellent mondhat az információk Google általi gyűjtésének és felhasználásának. (Böngésző bővítmény (Add-on) a Google Analytics deaktiválásához).

  Személyes adatok nemzetközi transzfere

  IHLE egy nemzetközi szinten tevékenységet folytató vállalat. IHLE az Ön személyes adatait a Michelin-konszernen belül az Európai Unióban továbbíthatja adatbankjai egyikébe vagy saját országán kívüli külső partnereinek.

  Mivel az adatvédelem mértéke világszerte változó, személyes adatait nem továbbítjuk a Michelin-csoport Európai Unión kívüli, csoporton belüli vállalatainak vagy harmadik vállalkozásoknak, kivéve ha ezek a vállalatok azonos vagy hasonló szinten gondoskodnak a személyes adatok védelméről. A Michelin-csoporton belüli továbbításhoz a konszern a személyes adatok Európai Unión (EU) vagy Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba történő továbbítására vonatkozóan belső irányelveket alkalmaz. A BCRs-re („Binding Corporate Rules“) történő kattintással megtekintheti ezeknek az előírásoknak a részleteit.

  A Michelin-konszernen kívüli beszállítóknak történő adattovábbítást olyan szerződések szabályozzák, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, ezzel a hazájukhoz hasonló védelmi szintet garantálva.

  Interaktív szolgáltatások

  Bizonyos IHLE Internet-oldalak interaktív funkciókat tartalmaznak, többek között csevegést és fórumokat. Amennyiben szeretné, ezeket az interaktív funkciókat egy jelentkezési lap kitöltésével használhatja. Ezen a lapon bizonyos személyes adatokat kell megadnia, többek között nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. Ezeket a személyes adatokat az interaktív szolgáltatások javítása és az Ön követelményeinek való megfelelés céljából gyűjtjük és dolgozzuk fel.

  Az ilyen szolgáltatásokra feliratkozott felhasználók hozzáférhetnek a feliratkozásnál megadott információkhoz és a megadott információkat bármikor helyesbíthetik vagy törölhetik.

  Kiskorúak adatai

  IHLE Internetes oldalai alapvetően nem szólnak tizennyolc (18) év alatti kiskorúakhoz. A kiskorúak személyes adatait nem gyűjtjük tudatosan, anélkül, hogy nyomatékkal felhívnánk a figyelmet arra, hogy az ilyen adatok továbbítása csak a szülők hozzájárulásával történhet. Ha Ön kiskorú, kérjük, hogy személyes információkat csak a szülei engedélyével adjon meg.

  Harmadik fél által működtetett weboldalakhoz vezető linkek

  IHLE Internet-oldalai harmadik fél által működtetett weboldalakhoz vezető linkeket tartalmazhatnak. IHLE ezt a linket haladéktalanul törli, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a weboldal tartalmai nem állnak összhangban a hatályos jogrenddel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az idegen Internet-oldalak adatvédelmi irányelveit, mielőtt azokat használja vagy azokon személyes adatokat bocsát rendelkezésre.

  Márka- és szerzői jogi nyilatkozat

  További információkat a használati feltételekben találhat.

  Módosítások

  Ezt az adatvédelmi irányelvet 2018.05.24-án aktualizáltuk. Minden módosítást ezen az oldalon fogunk közzétenni. Hatályuk közzétételük időpontjában áll be. Kérjük, rendszeresen vizsgálja meg ezen az oldalon, hogy történtek-e módosítások.

  Felelős szerv és kapcsolat

  Vannak adatvédelemmel kapcsolatos kérdései?

  Akkor jelentkezzen a felelős szerv adatvédelmi tisztviselőjénél:

   

  IHLE tires GmbH

  z. Hd. des Datenschutzbeauftragten

  Heinkelstr. 13

  76461 Muggensturm

   

  Szerkesztés napja: 2018. május 24.

   

  A IHLE miként alkalmaz sütiket (cookie)?

  Mit takar a süti (cookie) elnevezés?

  A süti egy olyan szövegfájl, kód vagy szoftver része, amely a böngésző előzményeire, valamint az Ön munkahelyének profiljára vonatkozó információkat tárol az Interneten. Ezt a sütit az Ön Internet-böngészője vezérli és néhány esetben egy egyedi és véletlenszerű számmal rendelkezik. Önnek lehetősége van a süti olvasására, törlésére vagy módosítására.

  A IHLE milyen célból alkalmaz sütiket (cookie)?

  A IHLE folyamatosan kutatja az új lehetőségeket a vállalat és Internet-oldala(i) fejlesztésére ill. optimalizálására, valamint arra, hogy Önnek, mint Internet-felhasználónak jobb szolgáltatásokat és jobb élményt nyújthasson. Ezen oknál fogva a IHLE különböző fajtájú sütiket használ, amelyek leírása az alábbiakban található és amelyek az Internet-felhasználó előzetes hozzájárulását igénylik (kereskedelmi sütik), mielőtt a sütik az Internet-felhasználó számítógépén telepíthetőek. 

  A IHLE hogyan tájékoztatja Önt az alkalmazott sütikről?

  Ha első alkalommal tölti be a www.ihlenet.de weboldalt, az impresszumból egy olyan oldalra jut, amelyen a jelen weboldal által telepített vagy használt minden sütire vonatkozó információt megtalálhat.

  Mivel minden esetben Ön kontrollálja a sütiket, lehetősége van azok elutasítására vagy törlésére.

  Hogyan tudja a sütiket elutasítani és/vagy törölni?

  a. PC-n

  A sütiket két különböző módon tudja törölni. 

  Az egyik lehetőség a már számítógépén telepített sütik böngésző segítségével történő megjelenítése, és mindegyik egyenként vagy egyszerre történő törlése.

  • Apple Safari böngésző: A „Preferences“ [Beállítások] menü „Confidentiality” [Bizalmas] pontjában található egy „Cookies and other data of Internet websites” [Sütik és Internet-oldalak egyéb adatai] szakasz.
  • Google Chrome böngésző: A „Parameters“ [Paraméterek] menü „Content Parameter“ [Tartalmi paraméterek] almenüjében a „Confidentiality” [Bizalmas] pontban található egy „Cookies and website data” [Sütik és Internet-oldalak adatai] szakasz.
  • Internet Explorer böngésző: A „Tools” [Eszközök] menüben az „Internet Options” [Internetopciók], „General” [Általános], „Browser history” [Böngésző előzmények], „Parameters” [Paraméterek] alatt található a „Parameters of temporary internet files and history” [Az ideiglenes Internet-fájlok paraméterei és előzmények] és a „Display files” [Fájlok megjelenítése] opció.
  • Mozilla Firefox böngésző: A „Tools” [Eszközök] menüben az „Options” [Opciók] szakaszban a „Privacy” [Privátszféra] alatt töltse be a „Delete specific cookies” [Meghatározott sütik törlése] funkciót.

  Egy másik lehetőség, hogy a sütiket az alábbi lépések betartásával manuálisan törölje:

  • Keresse meg C:\ könyvtárat a Windows mappában,
  • nyissa meg a „Temporary Internet Files” [Ideiglenes Internetfájlok] mappát és válasszon ki minden fájlt (Strg+A).
  • Ezután válassza ki a „delete” [Törlés] opciót.

  Ezen kívül lehetősége van az Internet-böngésző oly módon történő beállítására, hogy az megakadályozza a sütik számítógépén történő telepítését vagy figyelmeztetés jelenjen meg, ha a webhely sütit akar telepíteni. Az ehhez szükséges lépések minden böngészőnél eltérőek. Azonban a „Help“ [Súgó] pont alatt minden böngészőben találhat ezzel kapcsolatos további információkat. A böngészője programozását egymástól függetlenül minden olyan számítógépen elvégezheti, amit arra használ, hogy betöltsön egy IHLE weboldalt.

  A IHLE weboldalakon található sütik törlése vagy blokkolása azonban korlátozhatja vagy akár teljességgel megakadályozhatja ezeknek a weboldalaknak a használatát.

   

  b. Okostelefonon vagy táblagépen

  A sütik törlése az alábbi módszerek segítségével történhet:

  • Android böngésző: Nyissa meg a "Home screen” [Home-képernyőt], érintse meg a Web Browser ikont, érintse meg a "Menu" [„Menü“] érintőfelületet, érintse meg a "Settings" [Nézetek] pontot, az eszköze a rendelkezésre álló „Settings“ [Nézetek] menüjéhez vezeti Önt VAGY az alábbi három opciók egyikét jeleníti meg. Érintse meg azt az opciót, amivel rendelkezik: “Privacy & Security” [Privátszféra és biztonság] , “Privacy” [Privátszféra], “Security” [Biztonság] opció, érintse meg a "Clear Cache" [Cache kiürítése] opciót, a megerősítéshez érintse meg az "OK"-t, érintse meg a "Clear all cookie data" [minden süti-adat törlése] opciót, a megerősítéshez érintse meg az "OK"-t, kattintson a "Home" érintőfelületre a “Home” képernyőhöz való visszatéréshez, indítsa újra eszközét úgy, hogy először ki- majd újra bekapcsolja.
  • Google Chrome böngésző: Kattintson a böngésző “the Chrome menu” [a Chrome menü] szimbólumsorára, majd “More tools” [több eszköz] és “Clear browsing data” [böngésző adatainak törlése]. A megjelenő dobozban kattintson a "Cookies and other site and plug-in data" [Sütik és egyéb plug-in adatok] és "Cached images and files" [cacheben tárolt képek és fájlok] beikszelhető mezőire. A törölni kívánt adatmennyiség kiválasztásához használja a fenti menüt. Ha mindent törölni akar, válassza a “beginning of time” [az idő kezdete] opciót. Kattintson a “Clear browsing data” [böngésző adatainak törlése] opcióra. 
  • Apple iOS 8: Nyomja meg a “Home button”-t [Home-gomb], érintse meg a "Settings"-t [Nézetek], gördítsen lefelé a "Safari"-hoz, érintse meg a "Clear History and Website Data" [Előzm. és webhelyadatok törlése] opciót. Ekkor egy figyelmeztetés jelenik meg. A megerősítéshez érintse meg a "Clear History and Data" [Előzm. és adatok törlése] opciót. A "Home Button” [Home-gomb] megnyomásával visszatér a "Home" képernyőhöz [Home-képernyő], indítsa újra az eszközét úgy, hogy először ki- majd újra bekapcsolja.

   

  Milyen fajtájú sütiket használ a IHLE?

  A sütik lehetnek ideiglenesek, amelyek csak a webhely használatának időtartamára érvényesek. Lehetnek azonban állandóak is, azaz telepíthetőek hosszabb időre, annak függvényében, hogy milyen időtartam lett hozzárendelve és hogy Internet-böngészője milyen beállításokat használ. Sokféle süti létezik, amelyek az alábbi csoportokra oszthatók:

   

  -          Feltétlenül szükséges sütik

  A feltétlenül szükséges sütik olyan sütik, amelyek elengedhetetlenek, hisz ezektől a sütiktől függ a webhely funkcionalitása. Egy ilyen süti deaktiválása súlyos problémákhoz vezet a webhely használatával kapcsolatban, vagy akár ahhoz, hogy a webhely szolgáltatásai ne legyenek használhatók. A feltétlenül szükséges sütik nem tárolnak információkat, ha az oldalt elhagyja. Ezekkel a sütikkel például azonosíthatóak a számítógépek annak érdekében, hogy a kommunikáció végbemehessen, az adatcsomagokhoz számok lehessenek hozzárendelhetők, hogy azok a kért sorrendben legyenek kézbesíthetőek és az átviteli hibák vagy akár az adatveszteségek felismerése megtörténhessen.

   

  -          Funkcionális sütik

  A funkcionális sütik használata kizárólag abból a célból történik, hogy az Internet-felhasználó kérésére elektronikus kommunikáció jöjjön létre. A sütik törlése után ez a funkció már nem működik.

   

  A begyűjtött információk a webhely elhagyása után is tárolódnak és továbbíthatók partnerek felé, azonban kizárólag a szolgáltatásokhoz szükséges szolgáltatások rendelkezésre bocsátása céljából. Ezek lehetnek például olyan sütik, amelyek mentik a felhasználó előnyben részesített beállításait, mint pl. a nyelvi preferenciákat, a sütiket, amelyek a "Felhasználó munkamenetét" tárolják, vagy az olyan sütiket, amelyek "virtuális bevásárlókosarat" biztosítanak.

   

  -          Elemző sütik és látogatói információk megállapítását célzó sütik

  A látogatói információk megállapítását célzó sütik minden látogatásnál azonosítják a webhely látogatóját. Ezek a sütik csak az Internet-felhasználó ID-ját mentik (ami minden süti esetében egyedülálló) és semmi esetre sem kerülnek felhasználásra a webhely-látogató nevesített információinak rögzítéséhez. Ezek a sütik tárolják a felhasználók által meglátogatott oldalakat, minden látogatás időtartamát, valamint a megjelenő hibaüzeneteket. Minden ilyen információ segíthet abban, hogy javítsuk a IHLE Internetes webhelyeinek teljesítményét és kivitelezését.

   

  Az elemző sütiket telepíthetik és kezelhetik partnerek. A IHLE az efféle sütik használatát azonban a szükséges elemző statisztikákra korlátozza.

   

  -          Helymeghatározási és nyomkövetési sütik

  A helymeghatározási sütik segítségével harmadik felek elsődlegesen marketing jellegű szolgáltatásokat nyújthatnak, és javíthatják ezen szolgáltatások hatékonyságát. Ezek a sütik menthetik az Ön által meglátogatott oldalakat és webhelyeket és gyűjthetnek néhány személyes adatot, főként az Internet-felhasználó számítógépének IP-címét. A gyűjtött információk harmadik feleknek is továbbíthatók.

   

  Ez például olyan sütik esetében érvényes, amelyekkel a reklámvállalatok kifejezetten az Internet-felhasználó érdeklődéseire szabott reklámot kínálnak, amely az Internet-felhasználó IHLE weboldalon tanúsított böngészési viselkedése alapján kerül meghatározásra. Ezeknek az érdeklődéseknek az alapján a reklám ismételt megjelenítése is korlátozott. Ezekhez a sütikhez a webhelyt meglátogató Internet-felhasználó hozzájárulása szükséges. Ilyen esetben a kezdőlapon egy szalag (banner) jelenik meg, amellyel az Internet-felhasználót megkérdezik, hogy szeretné-e telepíteni az efféle sütiket.

   

  A IHLE és a harmadik felek, különösképp a Google, az információk gyűjtéséhez és az oldallátogatásnak megfelelő reklámok megjelenítéséhez és optimalizálásához használnak mind „first-party cookies“ [belső sütiket], mind pedig „third-party cookies“ [harmadik felek sütijeit].  Ezt a kétféle sütit a IHLE és ezek a felek is használják annak érdekében, hogy meghatározhassák az oldallátogatók számának Ad Impressions-höz [reklámeszközök], a reklám-szolgáltatások egyéb használatához viszonyított arányát, valamint az ezekkel a reklámeszközökkel (Ad Impressions) és ezekkel a reklám-szolgáltatásokkal végbemenő interakciókat. Végső soron a IHLE és ezek a felek kétféle sütit használnak az Ön érdeklődéseinek és demográfiai adatainak megjegyzéséhez annak érdekében, hogy célirányos reklámokkal szolgálhassák ki Önt.   

   

  FUNCTIONAL COOKIES

   

  Name

  Placed by

  Purpose

  Duration

  Ihleag1002

  Ihle-serviceshop.com

  Order process

  Session

   

   

   

  ANALYZING-COOKIES

   

  Name

  Placed by

  Purpose

  Duration

  __utm.gif

  google-analytics.com

  Script-Tag

  Session

  __utma

  ihlenet.de

  Collects data on how many times a user has visited a website, as well as data for the first and last visit. Used by Google Analytics.

  2 Years

  __utmb

  ihlenet.de

  Registers exact time, the user enters the website. Used by Google Analytics.

  Session

  __utmc

  ihlenet.de

  Registers the exact time the user leaves the site. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

  Session

  __utmz

  ihlenet.de

  Collects data about where the user came from, what search engine was used, which link
  was clicked on and which keywords were used. Used by Google Analytics.

  6 Months