Jogi tudnivalók

1. Szerzői jog és egyéb jogok

Eltérő adat hiányában az IHLE tires GmbH - továbbiakban akár csak „IHLE“ - Internet-oldalain megnevezett minden kereskedelmi márka, valamint minden logó és embléma a mindenkori gyártó vagy leányvállalatai törvény előtt védett védjegye. Az ezeken az Internet-oldalakon található információk egyike sem értendő licencek vagy márkák biztosításaként. Ehhez a mindenkori gyártó kifejezett írásos hozzájárulása szükséges. A márkák jogosulatlan használata tilos.

Az ezeken az Internet-oldalakon található minden szöveg, kép, grafika, animáció, videó, zene, hang és egyéb anyag a szerzői jog és egyéb, szellemi tulajdont védő törvények hatálya alá tartozik és mindenkor egészben, valamint részben szerzői jog / védjegyjog védelme alatt áll. Sem kereskedelmi célokra vagy továbbításra nem másolhatók, se nem módosíthatók vagy használhatók fel más Internet-oldalakon.

2. Termékadatok                                                     

Az ezeken az Internet-oldalakon megadott adatok kötetlenek és kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A kötelezettségek indokolásához és betartásához, valamint az IHLE termékekért vagy szolgáltatásokért vállalt felelősségéhez kizárólag a vonatkozásukban mindenkor megkötött szerződéses megállapodások mérvadók az IHLE Általános Üzleti Feltételeinek figyelembevétele mellett azok mindenkor érvényes megfogalmazásában. A jelen Internet-oldalon található információk alapján nem keletkeztethető szerződéses jogviszony.

Az IHLE Internet-oldalai nem tartalmaznak termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó garanciákat vagy jellegre vonatkozó állításokat. IHLE az ezeken az Internet-oldalakon található információkat, valamint a leírt termékeket és szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja vagy aktualizálhatja.

3. Vállalati elvárások

Az ezeken az Internet-oldalakon található, vállalati elvárásokra vonatkozó adatok vagy állítások az IHLE jövőbeni eseményekre és fejlesztésekre vonatkozó meglátását tükrözik és kockázatok és bizonytalanságok hatásának vannak kitéve. Számos befolyás vezethet ahhoz, hogy a tényleges eredmények - bizonyos körülmények között jelentős mértékben - eltérjenek az itt kinyilvánított becslésektől. Az ilyen befolyások körébe tartoznak az általános gazdasági és üzleti keretfeltételek változásai mellett a devizaárfolyamok és kamatszintek változásai, a versenytermékek bevezetése, az új termékek és szolgáltatások nem kielégítő elfogadása és a vállalati stratégia változásai. IHLE nem köteles a jelen Internet-oldalon közzétett vállalati elvárásokra vonatkozó adatok aktualizálására.

4. Felelősség kizárása

IHLE a gondos ellenőrzés ellenére sem vállal felelősséget Internet-oldalaival összefüggésben. A felelősség kizárása különösen érvényes bárminemű közvetlen és közvetett kárra, amely az Ön hozzáférése vagy az Internet-oldalak használata vagy a külső linkek tartalma által keletkezik, beleértve a számítógépvírusokkal történő fertőzést is. A linkelt oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelősek.

5.  Hozzáférés a weboldalhoz

IHLE erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy fenntartsa a weboldalhoz való hozzáférést, erre azonban semmiképp nem köteles. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a weboldalhoz való hozzáférés karbantartás, aktualizálás miatt, vagy műszaki okokból megszakadhat. IHLE nem vállal felelősséget ezekért a megszakításokért vagy azokért a következményekért, amelyek ebből az Internet-felhasználó számára keletkezhetnek.

Bejelentkezés

Elfelejtettem a jelszót
Még nem regisztrált? Akkor … Regisztráljon most! és napi 24 órában leadhatja rendelését