Nové EÚ štítky:  Zmeny od
1.5.2021

K naplneniu klimatických cieľov EÚ môžu prispieť aj pneumatiky

Znižovanie skleníkových plynov sa považuje za dôležitý faktor v súvislosti s klimatickými cieľmi EÚ. Jedným z nich je, aby sa EÚ stala do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. Cestná doprava produkuje až 22% z celkového množstva emisií skleníkových plynov v EÚ. Preto je dôležité prostredníctvom nových EÚ štítkov upriamiť pozornosť na úsporu paliva a životné prostredie. Z tohto dôvodu sa nové EÚ štítkovanie pneumatík bude od 01.05.2021 vzťahovať nielen na osobné automobily, SUV a vany ale aj na nákladné vozidlá.

Nové EÚ štítkovanie, ktoré vstúpi do platnosti 01.05.2021, umožňuje spotrebiteľom a predajcom lepšie ohodnotiť pneumatiky v tomto ohľade.

Slúži na dosiahnutie troch dôležitých cieľov:

  • Zníženie emisií CO2
  • Redukcia hluku
  • Väčšia transparentnosť pre spotrebiteľov

Nové EÚ štítky:
Čo sa mení od 01.05.2021?

1. Klasifikácia/technické informácie a QR kód, ktorý vedie na nový produktový list z európskej databázy EPREL (European Product Database for Energy Labelling)
2. Upravená stupnica hodnotenia: Stupnica hodnotenia sa mení zo 7 úrovní na 5 úrovní (úroveň F a G sa rušia)
3. Nové piktogramy

Ďalšie zmeny:
Zmena štítkovania sa rozširuje na nákladné pneumatiky (2021) a protektorované pneumatiky (2022)

Nový piktogram

Úroveň vonkajšieho hluku

Úroveň vonkajšieho hluku sa už nebude označovať zvukovými vlnami ale písmenami A, B, C a špecifikáciou v decibeloch (db).

Nový piktogram

Priľnavosť na snehovom povrchu - snehová vločka v hore (3PMSF)

Graficky označuje zimné a celoročné pneumatiky.
Takto označená pneumatika ma preukázateľné kvalitné zimné vlastnosti. Toto označenie musí byť preukázané testovaním.

Nový piktogram

Priľnavosť na ľadovom povrchu

Piktogram znázorňujúci záber pneumatík na zľadovatelých cestách. Tento piktogram je určený predovšetkým pre pneumatiky s mäkšou zmesou a škandinávske krajiny.

Dôsledky pre predajcov pneumatík

Od 01.05.2021 musíte ako predajca pneumatík dodržiavať v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2020/740 nasledovné:

  • Zabezpečiť, aby k vystaveným pneumatikám boli zobrazené EÚ štítky digitálne alebo boli na nich nalepené prípadne umiestnené vedľa nich
  • Zabezpečiť, aby zákazníkovi boli predložené nové EÚ štítky v digitálnej alebo tlačenej forme ešte pred samotnou kúpou pneumatík
  • Pri predaji pneumatík cez internet  musí byť EÚ štítok uvedený blízko ceny produktu
  • Vizuálna forma reklamy, ktorá sa vzťahuje na konkrétny typ pneumatiky, musí obsahovať EÚ štítok
  • Predajca musí na požiadanie poskytnúť zákazníkovi produktový informačný list
  • Požiadavky na predajcov pneumatík platia aj pre predajcov vozidiel, ktorí predávajú pneumatiky vrámci náhradných dieľov

 

Ako je to so naskladnenými pneumatiky, ktoré sú označené starými EÚ štítkami?

Pneumatiky vyrobené od 01.05.2021 musia mať nové štítky. Pneumatiky na skladoch IHLE, ktoré boli vyrobené pred týmto dátum, budú dodávané s pôvodnými štítkami aj po 01.05.2021. V tomto prípade si budú môcť zákazníci IHLE stiahnuť a vytlačiť nové štítky priamo z IHLE Webshopu už od 1.5.2021.

Viacej informácii nájdete tu: oficiálne nariadenie EÚ 2020/740 k štítkovaniu pneumatík

Prečo existuje EÚ štítkovanie pneumatík?

Samotný EÚ štítok na pneumatikách nieje novinka, v súčasnej podobe sa používa od roku 2012. Pôvodne pochádza z návrhu Komisie EÚ z roku 2008, aby podporil akčný plán energetickej účinnosti na zvýšenie efektívnosti výrobkov a služieb. Odvtedy je označovanie pneumatík povinné pre všetky pneumatiky predávané v EÚ. Toto, vo forme štítku na pneumatike, ukazuje parametre danej pneumatiky z ohľadom na úroveň vonkajšieho hluku, brzdné vlastnosti za mokra a spotrebu paliva. Samozrejme niečo ako „dokonalá pneumatika“ neexistuje, ale štítok dáva spotrebiteľovi možnosť objektívne ohodnotiť pneumatiku z hľadiska jazdných vlastností alebo environmentálnych aspektov.

Prihláste sa teraz

Zabudnuté heslo
Ešte ste tu neboli? Potom … Zaregistrujte teraz! a objednávajte kedykoľvek