Jak používá IHLE cookies?

1. Co je cookie?

Cookie je textový soubor, kód nebo část softwaru, který ukládá informace o historii prohlížení a profilu vašeho pracoviště na internetu. Tento soubor cookie je řízen vaším internetových prohlížečem a má v některých případech jedinečné a náhodné číslo. Tento soubor cookie můžete číst, mazat nebo měnit.

2. K čemu používá IHLE cookies?

IHLE hledá stále nové možnosti pro zlepšování nebo optimalizaci společnosti a jeho internetových stránek a aby vám, jako uživateli internetu, mohl nabídnout lepší služby a lepší zkušenost. Z tohoto důvodu používá IHLE různé druhy cookies, které jsou popsány níže a s nimiž musí předem souhlasit uživatel internetu (komerční cookies), než bude možné cookies nainstalovat na počítači uživatele internetu.

3. Jak vás bude IHLE informovat o použitých cookies?

Když poprvé navštívíte internetové stránky www.ihle-tires.com, budete přesměrováni na stránky, na nichž najdete všechny informace o cookies nainstalovaných a používaných těmito internetovými stránkami.

Protože máte v každém případě kontrolu nad cookies, můžete je odmítnout nebo vymazat.

4. Jak můžete cookies odmítnout a/nebo odinstalovat?

Na počítači

Cookies můžete odinstalovat dvěma různými způsoby. 

Jedna možnost spočívá v zobrazení cookies, které jsou již nainstalované na vašem počítači, přes váš prohlížeč a vymazání každého jednotlivě nebo všech současně.

 • Prohlížeč Apple Safari: V úseku „Confidentiality” [Důvěrnost] nabídky „Preferences“ [Nastavení] se nachází část „Cookies and other data of Internet websites” [Cookies a jiná data internetových stránek].
 • Prohlížeč Google Chrome: V úseku „Confidentiality” [Důvěrnost] v podnabídce „Content Parameter“ [Parametry obsahu] nabídky „Parameters“ [Parametry] se nachází část „Cookies and website data” [Cookies a jiná data internetových stránek].
 • Prohlížeč Internet Explorer: V nabídce „Tools” [Nástroje] najdete pod „Internet Options” [Možnosti internetu], „General” [Všeobecně], „Browser history” [Historie prohlížeče], „Parameters” [Parametry] okno „Parameters of temporary internet files and history” [Parametry dočasných internetových souborů a historie] a možnost „Display files” [Zobrazit soubory].
 • Prohlížeč Mozilla Firefox: Jděte do menu „Tools” [Nástroje] v části „Options” [Možnosti] pod „Privacy” [Privátní sféra] a vyvolejte funkci „Delete specific cookies” [Vymazat určité cookies].

Jiná možnost spočívá v ručním vymazání cookies při dodržení následujících kroků:

 • Jděte k adresáři C:\ ve složce Windows,
 • otevřete složku „Temporary Internet Files” [Dočasné internetové soubory] a vyberte všechny soubor (Strg+A).
 • Poté zvolte možnost „delete” [Vymazat].

Kromě toho můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby zamezil instalaci cookies na vašem počítači, když se má cookie nainstalovat. Kroky, které jsou k tomu zapotřebí, se u jednotlivých prohlížečů liší. V každém prohlížeči k tomu ovšem najdete další informace v bodě „Help“ [Nápověda]. Programování vašeho prohlížeče můžete provést nezávisle na sobě na každém počítači, který používáte k tomu, abyste navštívili internetové stránky IHLE.

Odinstalováním nebo zablokováním cookies internetových stránek IHLE by se ovšem mohlo omezit vaše používání těchto internetových stránek nebo dokonce zcela znemožnit.

Na smartphonu nebo tabletu

Cookies můžete odinstalovat podle následujících metod:

 • Prohlížeč Android: Otevřete vaši "Home screen” [Home obrazovku], klepněte na váš internetový prohlížeč, klepněte na "Menu" [„Nabídka“], klepněte na "Settings" [Nastavení], vaše zařízení vás buď povede k nabídce disponibilních „Settings“ [Nastavení] NEBO se zobrazí některá z následujících možností. Klepněte na možnost, kterou máte: Možnost “Privacy & Security” [Privátní sféra a bezpečnost] , “Privacy” [Privátní sféra], “Security” [Bezpečnost] klepněte na "Clear Cache" [Vyprázdnit mezipaměť], klepněte na "OK" pro potvrzení, klepněte na "Clear all cookie data" [vymazat všechny údaje cookie], klepněte na "OK" pro potvrzení, klepněte na "Home", abyste se vrátili k vaší obrazovce “Home”, restartujte své zařízení tím, že ho vypnete a potom opět zapněte.
 • Prohlížeč Google Chrome: Klikněte na panel nástrojů vašeho prohlížeče na “the Chrome menu” [Nabídka Chrome], potom “More tools” [více nástrojů] a “Clear browsing data” [vymazat data prohlížeče]. V zaškrtávacím okénku, které se zobrazí, klikněte na "Cookies and other site and plug-in data" [Cookies a jiné údaje o stránkách a plug-in] a "Cached images and files" [dočasně uložené obrázky a soubory]. Použijte nabídku nahoře, abyste vybrali množství údajů, které budete chtít vymazat. Zvolte “beginning of time” [Začátek času], abyste vymazali všechno. Klikněte na “Clear browsing data” [Vymazat údaje prohlížeče].
 • Apple iOS 8: Klikněte na “Home button” [Talčítko Home], klepněte na "Settings" [Nastavení], posuňte se dolů k "Safari", klepněte na "Clear History and Website Data" [Vymazat historii a údaje internetové stránky]. Obdržíte zvláštní upozornění. Potvrďte klepnutím na "Clear History and Data" [Vymazat historii a údaje]. Kliknutím na "Home Button” [tlačítko Home] se vrátíte k vaší "Home" Screen [domovské obrazovce], restartujte vaše zařízení vypnutím a opětovným zapnutím.

 

5. Jaké druhy cookies používá IHLE?

Cookies mohou být dočasné a platit jen po dobu vaší návštěvy internetových stránek. Mohou se ovšem také nainstalovat permanentně, tj. na delší dobu, podle toho, jaké období bylo přiděleno a jaká nastavení váš internetový prohlížeč používá. Existuje mnoho druhů cookies, které lze rozdělit do čtyř následujících skupin:

 • Bezpodmínečně nutné cookies

Bezpodmínečně nutné cookies jsou cookies, které jsou nezbytné, protože funkce internetových stránek závisí na těchto cookies. Deaktivace takového cookie vede k závažným problémům v souvislosti s používáním internetových stránek nebo dokonce k tomu, že nebude možné používat služby těchto internetových stránek. Bezpodmínečně nutné cookies neukládají žádné informace, když stránku opustíte. Pomocí těchto cookies se mohou například identifikovat počítače, aby se zaslaly komunikace, k datovým paketům přidělila čísla, aby se mohly doručit v požadovaném pořadí a identifikovat chyby při přenosu nebo dokonce ztrát dat.

 • Funkční cookies

Funkční cookies se používají výlučně k poskytnutí elektronické komunikace na požádání uživatele internetu. Jestliže se tyto cookies odinstalují, nemůže se tato funkce již provést.

Shromážděné informace se uloží také poté, co opustíte internetové stránky, a mohou se předat partnerům, ovšem výlučně pro účely poskytnutí výkonů nutných pro služby. Mohou to být například cookie, které ukládají preferovaná nastavení uživatele, jako např. jazyková preference, cookies, které ukládají „relaci uživatele“, nebo cookies, které poskytují „virtuální nákupní košík“.

 • Analytické cookies a cookies ke zjištění informací o návštěvnících

Cookies ke zjištění informací o návštěvnících identifikují návštěvníky internetových stránek při každé jejich návštěvě. Tyto cookies ukládají pouze ID uživatele internetu (které je pro všechny cookies jedinečné) a v žádném případě se nepoužívají k evidenci jmenovitých informací o uživateli internetových stránek. Tyto cookies ukládají stránky navštívené uživateli, trvání každé návštěvy a chybové zprávy. Všechny tyto informace mohou pomoci při zlepšování výkonnosti a provádění internetových stránek IHLE.

Analytické cookies mohou nainstalovat a spravovat partneři. IHLE omezuje používání tohoto druhu cookies ovšem na potřebné analytické statistiky.

 • Tracking a tracing cookies

Pomocí tracking cookies mohou třetí strany poskytovat služby, které se prioritně zaměřují na úsek marketingu, a zlepšovat účinnost těchto služeb. Tyto cookies mohou ukládat stránky a webové stránky, které navštívíte, a shromažďovat některé osobní údaje, především IP-adresu počítače uživatele internetu. Shromážděné informace se mohou předávat také třetím stranám.

Je tomu tak například u cookies, s nimiž reklamní společnosti nabízí reklamu zaměřenou speciálně na zájmy uživatelů internetu, které se zjistí na základě historie prohlížení uživatele internetu na internetových stránkách IHLE. Na základě těchto zájmů se také omezuje opakované zobrazení reklamy. Pro tyto cookies je nutný souhlas uživatele internetu, který navštíví internetové stránky. V takovém případě se na úvodní straně zobrazí banner, kterým se uživatel internetu požádá o instalaci takových cookies.

IHLE a třetí poskytovatelé, zejména Google, používají jak „first-party cookies“ [cookies od prvního poskytovatele], tak i „third-party cookies“ [cookies od třetích poskytovatelů] ke shromažďování informací a zobrazení a optimalizaci reklamních oznámení na základě návštěv stránek.  IHLE a tito poskytovatelé používají tyto dva druhy cookies také k určení poměru počtu uživatelů stránky k Ad Impressions [reklamním prostředkům], jinému využívání reklamních služeb a interakcí s těmito Ad Impressions a těmito internetovými službami. IHLE a tito poskytovatelé kromě toho používají tyto dva druhy cookies k tomu, aby si mohli zapamatovat vaše zájmy a demografické údaje, aby vám mohli zasílat cílené reklamní nabídky.

 

Funkční soubory cookie

Název

Umístil?

Účel

Trvání

nb_cookie_settings

Uložit nastavení souborů cookie

Uložení nastavení souborů cookie

1 rok
language_selector

Vyvolání stránky

Uložení výběru jazyka

1 rok

NID

Spustit obrázky Google Re-Captcha

Čisté zobrazení obrázku

1 rok

 

Tracking a Tracing cookies

_ga

Vyvolání stránky u aktivního trackingu

Rozlišování uživatelů a domén

2 roky

_gid

Vyvolání stránky u aktivního trackingu

Rozlišování uživatelů

24 hodin

_gat_UA_#######

Vyvolání stránky u aktivního trackingu

ke zpomalení požadavků na Google, aby mohla být čistě přenesena všechna data

10 minut

Nyní přihlásit

Zapomenuté heslo
Ještě nejste zaregistrováni? Pak tedy … Zaregistrujte se nyní! a objednávejte kdykoliv