Právní informace

1. Autorská a další práva

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky, jakož i veškerá loga a emblémy uvedené na webových stránkách společnosti IHLE tires GmbH (dále také „IHLE“) zákonem chráněné ochranné známky příslušného výrobce nebo jeho dceřiných společností. Žádnou z informací na těchto webových stránkách nelze chápat jako udělení licencí či známek. K tomu je zapotřebí výslovného písemného souhlasu příslušného výrobce. Neoprávněné použití těchto známek je zakázáno.

Všechny texty, obrázky, grafika, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví a jsou chráněny v plném rozsahu i v částech autorským právem / ochrannou známkou. Nesmějí být kopírovány, upravovány nebo používány na jiných webových stránkách k obchodním účelům nebo dalšímu šíření.

2. Údaje o výrobcích

Údaje na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány pouze k informativním účelům. Pro vznik a dodržování povinností a odpovědností společnosti IHLE za výrobky nebo služby jsou rozhodující pouze příslušné smluvní dohody uzavřené se zahrnutím všeobecných obchodních podmínek společnosti IHLE, vždy v jejich platném znění. Na základě informací uvedených na této webové stránce nemůže vzniknout žádný smluvní vztah.

Webové stránky společnosti IHLE neobsahují žádné záruky ani údaje o povaze výrobků či služeb. Informace na těchto webových stránkách a popsané výrobky a služby mohou být společností IHLE kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení.

3. Očekávání společnosti

Údaje nebo vyjádření o očekávání společností uvedené na těchto webových stránkách odrážejí názory společnosti IHLE na budoucí události a vývoj a jsou předmětem rizik a nejistoty. Řada vlivů může způsobit, že se skutečné výsledky – podle okolností významně – liší od zde odhadů uvedených. K takovým vlivům patří kromě změn obecných hospodářských a podnikatelských rámcových podmínek, změny v devizových a úrokových sazbách, zavedení konkurenčních výrobků, nedostatečné přijetí nových výrobků a služeb a změny v podnikové strategii. Společnost IHLE není povinna aktualizovat údaje k očekávání společnosti na těchto webových stránkách.

4. Vyloučení zodpovědnosti

Ani přes pečlivou kontrolu společnost IHLE nepřejímá zodpovědnost za své webové stránky. Vyloučení zodpovědnosti se vztahuje zejména k jakýmkoli přímým nebo nepřímým škodám způsobeným vašim přístupem k webovým stránkám nebo jejich používáním či obsahem externích odkazů, včetně nakažení počítačovými viry. Obsah odkazovaných stránek je výlučnou zodpovědností jejich provozovatelů.

5. Přístup k webovým stránkám

Společnost IHLE usiluje o zachování přístupu na web, ale není povinna tak činit. Upozorňujeme, že přístup na webové stránky může být přerušen z důvodů údržby, aktualizace nebo technických příčin. Společnost IHLE neodpovídá za tato přerušení ani za následky, které to může mít pro uživatele internetu.

Nyní přihlásit

Zapomenuté heslo
Ještě nejste zaregistrováni? Pak tedy … Zaregistrujte se nyní! a objednávejte kdykoliv